خدمات حمل و نقل جاده ای


 

 تاریخچه و اهمیت حمل و نقل جاده ای:

حمل و نقل، با جابجایی کالاها از نقطه ای به نقطه ی دیگر آغاز و از جمله خصائص ذاتی و کهن و ماندگار انسان هاست. به همین جهت آشنایی انسان با پدیده حمل و نقل به زمان های باستانی برمی گردد و باستانی ترین طریقه تجارت عبارت از مبادله کالا با کالایی دیگر بوده که ضرورتاً نیازمند حمل و نقل و جابجایی اجناس می باشد.

 علاوه بر کشاورزی، بخش صنعت نیز به سختی از کمبود امکانات حمل و نقل صدمه می بیند. کارخانه ها نیاز به تامین منظم سوخت، مواد اولیه، قطعات یدکی و سیستم قابل اعتماد برای حمل محصولات تولید شده خود دارند.

ضعف امکانات حمل و نقل داخلی حتی به موقعیت های جهانی بازار محصولات یک کشور صدمه وارد می کند. طی یک راه زیرزمینی چند صد کیلومتری تا یک کشور همسایه خیلی راحت تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند هزار مایلی تا آن سوی دنیاست. اما فقدان همین راه زمینی کوتاه تا کشور همسایه می تواند امکان چنین بازاریابی را فلج کند. فقدان امکانات حمل و نقل تنها عامل مشکل زا نیست، بلکه قابل اعتماد نبودن، هزینه بالا، کارایی پایین و صدمات وارده به بهره برداران نیز به همان اندازه مشکل آفرین است.

مشکلات حمل و نقل علاوه برا آثار اقتصادی، آثار سیاسی و اجتماعی خود را نیز دارند. حمل و نقل و ارتباطات ضعیف حفظ ملیت واحد را به طور جدی دچار مشکل می کند و از مانع عمده ای نیز در راه حفظ امنیت ملی به شمار میرود.

شرایط سخت برای رانندگان حمل و نقل بار جاده ای:

بخش حمل و نقل جاده ای ما نیازمند اصلاحات زیادی می باشد. رکود بازار حمل و نقل و اقساط سنگین کامیون همچنین مسئله تناسب میان استهلاک وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون یا تریلی بسیار زیاد و قابل توجه می باشد که از جمله موارد بسیار مهم سختی کار رانندگان ماشینهای سنگین می باشد.

جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور:

نقش صنعت حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور انکارناپذیر است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل  از کل کشور رقم قابل توجهی بوده و طی ده سال گذشته نیز روند رو به رشدی داشته است. در این میان سهم ارزش افزوده زیر بخش حمل و نقل جاده ای بیش از سایر زیربخش ها بوده و همواره بیش از نود درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده است. این رقم در سال 1397 بیش از نود و چهار درصد برآورده شده است.