خدمات حمل و نقل دریایی

 

حمل و نقل دریایی

بهترین کالا، اگر در وقت مناسب، در محل مناسب و در شرایط مناسب دریافت نشود، مطلوبیت نخواهد داشت. بنابراین باید بین خریدار و حمل کننده همکاری و رابطه ای نزدیک وجود داشته باشد.

حمل کالا در صورت های مختلفی همچون دریایی، زمینی یا هوایی، عامل مهمی است که هزینه های آن در رقابتی کردن فروش کالا تاثیر مستقیم دارد و کاهش هزینه حمل و سرعت انتقال و حمل کالا، یکی از هدفهای اساسی مدیران اقتصادی هر جامعه می باشد.

حمل و نقل دریایی مهم ترین روش مبادلات بین المللی است و به لحاظ حجم بسیار بالای جابجایی کالا و نیز صرفه اقتصادی یکی از مناسب ترین روشهای حمل کالا می باشد.

  

 

انواع کشتی ها:

الف) کشتی ها از نظر مسیر حمل به انواع ذیل طبقه بندی می گردند:

1- کشتی های لاینر( خطوط منظم): این کشتی ها در خطوط دریایی مشخص و با برنامه معینی فعالیت می کنند.


2- کشتی های ترامپ( خطوط نامنظم): این کشتی ها در خطوط معینی فعالیت نمی کنند و محموله ها را به هر نقطه ای که صاحب کالا بخواهد حمل می کنند.

ب) کشتی ها از نظر نوع ساخت به انواع ذیل طبقه بندی می گردند:

1- کشتی های حامل کالاهای عمومی( جنرال کارگو): این کشتی ها، طوری ساخته شده اند که برای حمل و نقل کالاهای گوناگون قابل استفاده می باشند. به طور معمول در این کشتی ها، کالاها به صورت بسته بندی شده حمل می گردند.

الف) کشتی های (HANDY SIZE) با ظرفیت بارگیری 10000 تا 35000 تن

ب) کشتی های (HANDY MAX) با ظرفیت بارگیری 35000 تا 50000 تن

ج) کشتی های (PANA MAX) دارای ظرفیت بارگیری حداکثر تناژ تعریف شده می باشند، زیرا سایز این کشتی ها عبارتست از حداکثر اندازه ای که قادر است از کانال پاناما عبور نماید.

د) کشتی های (CAPE SIZE) این کشتی ها به دلیل بزرگی بیش از حد، قادر به عبور از کانال پاناما نبوده و برای گذر از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام مجبور هستند از دماغه هورن در جنوب کشور شیلی عبور کنند؛ کالای غالبی که این کشتی ها حمل می نمایند ذغال سنگ یا سنگ آهن می باشد.

2- کشتی های فله بر مخصوص: طراحی این نوع کشتی ها به نحوی است که تنها می توانند یک یا دو نوع محموله را حمل نمایند؛ مانند کشتی های ویژه حمل شکر یا گندم یا سنگ های معدنی.

3- کشتی های (O.B.O) : این کشتی ها می توانند چند محموله را حمل نمایند؛ هدف از ساخت آنها این است که در سفر برگشت بدون بار نباشند. این کشتی ها انواع محموله های فله از جمله نفت، سنگ معدنی و ... را حمل می کنند.

4- کشتی های تانکر نفت: این کشتی ها برای حمل نفت و محصولات نفتی ساخته شده اند و سرعت بارگیری و تخلیه در این کشتی ها به دلیل استفاده از پمپ، از کشتی های دیگر سریع تر است.

5- کشتی های (RO-RO)