سیستم ورود موقت

سیستم ورود موقت (ATA)

سیستم ورود موقت آ.ت.آ سیستمی است که نقل و انتقال کالا را در مرزهای کشورها بطور آزادانه امکانپذیر نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمرکات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز می دارد.

کالاها تحت پوشش سند واحدی تحت عنوان آ.ت.آ قرار میگیرند و با ضمانت یک سیستم بین المللی تضمین می شوند.

اصطلاح ”ATA“ از ترکیب دو اصطلاح فرانسوی ”Admission Temporaire“ و انگلیسی ”Temporary Admission“  ساخته شده است .

با توجه به نقش مفید این سیستم جامعه تجاری بین المللی ، از ساده شدن تشریفات گمرکی بطور قابل ملاحظه ای بهره مند شده است .

از کالاهای ورود موقتی که تحت این سیستم قرار می گیرند، هیچگونه حقوق و عوارض گمرکی دریافت نمی شود،‌ چون سیستم کارنه آ.ت.آ از نظر بین المللی دارای ارزش تضمینی می باشند.

 زیرا مؤسسات ملی که کارنه آ.ت.آ را صادر می کنند دارای اعتبار بین المللی می باشند.

این مؤسسات ملی مورد تأیید گمرکات بوده و به یک زنجیره تضمین کننده بین المللی که تحت مدیریت ”دفتر بین المللی اتاق بازرگانی“ 2  وابسته می باشند.

اکنون کارنه آ.ت.آ سندی است که بطور گسترده از طرف دنیای تجارت در فعالیتهای بین المللی مربوط به ورود موقت کالا،‌مورد استفاده قرار میگیرد.

 ایجاد سیستم آ.ت.آ

سیستم کارنه آ.ت.آ در پاسخ به نیازهای گروه های گوناگون تجار-ازجمله انتقال کالاهای خود به بازارهای تجاری یا نمایشگاههای بین المللی،‌ عرضه به خریداران بالقوه به عنوان نمونه، یا صرفأ به عنوان ابزار حرفه شان-ایجاد و بنا نهاده شده است.

اینگونه کالاها باید امکان حمل و نقل سریع و ساده از مرزها را داشته باشند.

در نتیجه، ”شورای همکاری گمرکی“ یا سازمان جهانی گمرک 1 کنونی ،‌کنوانسیونهای گمرکی مربوط به کارنه آ.ت.آ را در سال 1961 تصویب واعمال داشت . بعلاوه ، شمار دیگری از کنوانسیونهای بین المللی را نیز برای انواع خاص کالاها به اجرا گذاشت.

 در سال ۱۹۶۱ شوراى همکاریهاى گمرکى بروکسل سندى را به کشورهاى عضو تحت عنوان کارنه آ.ت.آ ابلاغ نمود که هدف آن ایجاد تسهیلات براى ورود موقت کالا بدون پرداخت حقوق گمرکى و به اعتبار یک وثیقه بین المللى بود.

در سال ۱۳۴۶ ایران به قرارداد مذکور پیوست، ولى از آن تاریخ تاکنون به علل گوناگون از جمله نبودن مؤسسه ضامن معتبر کاربردى نداشته است.

گمرک ایران، اتاق بازرگانى را به عنوان مؤسسه صادرکننده دفترچه A.T.A پذیرفته است.

براساس مقررات کارنه تیر، صاحبان صنایع و بازرگانانى که مایل به صدور موقت کالا براى شرکت در نمایشگاهها هستند میتوانند با مراجعه به اتاق بازرگانى و ارائه اسناد کالا تقاضاى صدور دفترچه کارنه آ.ت.آ بنماید و گمرکات سایر کشورهاى عضو تسهیلات لازم را براى ورود و خروج اینگونه کالاها از مبادى ورودى و خروجى کشور خود مبذول خواهند داشت.

طبق مقررات کارنه تیر، اتاق بازرگانى به عنوان مؤسسه ضامن، ضمانت پرداخت وجوه مربوط به جرائم کارنه آ.ت.آ اعم از نمونه هاى وارداتى که از کشور خارج نشده اند یا بالعکس در مورد نمونه هاى ارسالى سایر کشورها جهت شرکت در نمایشگاه ها و بازارهاى مکاره را مینماید و مسئولیت پرداخت هرگونه جرائم به عهده اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران می باشد.